Feb 18, 2017

Το πρώτο αεροδρόμιο στην Ελλάδα με «Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα»
Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια επιβάτες διακινήθηκαν μέσω του ΔΑΑ το 2016


Υπάρχουν 25 αεροδρόμια στην Ευρώπη, 2 στην Ασία και 1 στη Β. Αμερική με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα
180 αεροδρόμια που αντιπροσωπεύουν το 37,3% της παγκόσμιας επιβατικής κίνησης, είναι πλέον πιστοποιημένα στο πλαίσιο του προγράμματος Airport Carbon Accreditation προγράμματος Airport Carbon Accreditation

Βρυξέλλες: Κατά τη διάρκεια της 21ης Διάσκεψης των
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP21) που πραγματοποιήθηκε στο
Παρίσι το Δεκέμβριο του 2015, ο διεθνής κλάδος των αεροδρομίων ανέλαβε
τη δέσμευση να έχουν πιστοποιηθεί για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα 50
ευρωπαϊκά αεροδρόμια ως το 2030. Σήμερα ανακοινώνουμε το νέο αεροδρόμιο
που εκπλήρωσε το συγκεκριμένο στόχο: ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών,
ο οποίος πιστοποιήθηκε για το στάδιο «Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα» (Level
3+), από τον ανεξάρτητο φορέα για τη Διαχείριση & Μείωση των
Εκπομπών Άνθρακα Airport Carbon Accreditation.

Από την έδρα της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) στη Βόννη, ο Niclas Svenningsen, επικεφαλής της πρωτοβουλίας Climate Neutral Now, σχολίασε:
«Η είδηση της πιστοποίησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο στάδιο
του Ουδέτερου Ισοζυγίου Άνθρακα, αποτελεί το ιδανικό ξεκίνημα για το
2017. Οι φιλόδοξες προσπάθειες ενός διαρκώς αυξανόμενου αριθμού
αεροδρομίων πιστοποιημένων στο στάδιο του Ουδέτερου Ισοζυγίου Άνθρακα,
αποτελούν απτή απόδειξη της σοβαρότητας με την οποία ο κλάδος εργάζεται
για να αντιμετωπίσει τις άμεσες επιπτώσεις του στην κλιματική αλλαγή. Με
25 ευρωπαϊκά αεροδρόμια πιστοποιημένα για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, ο
αεροδρομιακός κλάδος έχει ήδη διανύσει τη μισή απόσταση προς την
εκπλήρωση της δέσμευσης που ανέλαβε κατά τη διάρκεια της COP21.
Προσβλέπουμε σε ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο εντός του έτους.»

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανεβάζει τον αριθμό των πιστοποιημένων αεροδρομίων για Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα, σε 28 παγκοσμίως.
Μια προσπάθεια που ξεκίνησε όταν το αεροδρόμιο της Στοκχόλμης Arlanda
(Swedavia) πιστοποιήθηκε ως το πρώτο αεροδρόμιο στον κόσμο για «Ουδέτερο
Ισοζύγιο Άνθρακα», το Νοέμβριο 2009. Στα 4 διαθέσιμα στάδια του
προγράμματος Airport Carbon Accreditation, δραστηριοποιούνται
αυτή τη στιγμή, 180 συνολικά αεροδρόμια, αναλαμβάνοντας δράσεις για τη
μείωση των εκπομπών τους CO2. Τα αεροδρόμια αυτά εξυπηρετούν το 37,3%
της παγκόσμιας επιβατικής κίνησης.

Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2001, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις με μεγάλο ζήλο και συνεχώς
νέες πρωτοβουλίες. Μεταξύ άλλων, ήταν ένα από τα πρώτα αεροδρόμια που
επένδυσαν στην τεχνολογία αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας, κατασκευάζοντας
στις εγκαταστάσεις του ένα φωτοβολταϊκό πάρκο αξίας €20 εκ.,
δημιουργώντας μία πηγή καθαρής, ανανεώσιμης ενέργειας. Παράλληλα, υπήρξε
μεταξύ των πρώτων αεροδρομίων που εντάχθηκαν και έλαβαν πιστοποίηση στο
πλαίσιο του προγράμματος Airport Carbon Accreditation από το πρώτο έτος (2009), ανανεώνοντας και αναβαθμίζοντας ως σήμερα με επιτυχία την πιστοποίησή του στα χρόνια που μεσολάβησαν.

Ο Olivier Jankovec, Director General, ACI EUROPE, σχολίασε στο πλαίσιο της είδησης:
«Είμαι πολύ χαρούμενος για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Από την έναρξη
της λειτουργίας του, το αεροδρόμιο της Αθήνας έχει αποτελέσει ένα
φιλόδοξο και με ιδιαίτερη αξία μέλος του δικτύου των αεροδρομίων της
Ευρώπης. Πρόκειται για ένα αεροδρόμιο που διαρκώς επιδιώκει να
καινοτομεί, εξερευνώντας τα όρια της αριστείας σε όλα τα επίπεδα της
διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας. Με αυτό το πνεύμα, το
αεροδρόμιο της Αθήνας υπήρξε ένας από τους πρώτους υποστηρικτές της
ανάγκης να υπάρξει ένα πρόγραμμα διαχείρισης άνθρακα για τον
αεροδρομιακό κλάδο και αποτέλεσε ενεργό μέλος του Airport Carbon
Accreditation από την έναρξη του προγράμματος. Συγχαίρω από την καρδιά
μου λοιπόν όλη την ομάδα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για το επίτευγμα
του ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα – είναι ακόμα ένας φιλόδοξος στόχος
τους που επετεύχθη!».

Ο CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιάννης Παράσχης, δήλωσε:

«Με την πιστοποίησή του στο στάδιο του ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα,
ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνεχίζει με απτό τρόπο να αποδεικνύει τη
δέσμευσή του στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Η παρουσία του
αεροδρομίου της Αθήνας στην οικογένεια των ηγετικών αεροδρομίων, μας
κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους, γιατί επιτυγχάνεται χάρη και στη θεαματική
μείωση του οικολογικού αποτυπώματός μας, παράλληλα με το σημαντικό ρόλο
μας ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στην
περιβαλλοντική συνείδηση και τις παράλληλες προσπάθειες των συναδέλφων
και των συνεργατών μας που δραστηριοποιούνται στην αεροδρομιακή
κοινότητα.Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατάφερε να μειώσει δραματικά το αποτύπωμα
άνθρακα από το 2005 έως το 2015, μετά από μία μακροχρόνια προσπάθεια να
περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας από τις εγκαταστάσεις του, που
περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων και επενδύσεις σε πιο αποτελεσματικό
εξοπλισμό και άλλες δράσεις.Παράλληλα, συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε πρόσθετα μέτρα για την
εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμων, όπως η πιστοποίηση του συστήματος
διαχείρισης ενέργειας κατά το πρότυπο ISO 50001, ο συνεχής
εκσυγχρονισμός εξοπλισμού και η βελτιστοποίηση λειτουργίας ενεργειακών
συστημάτων.»

_____________________________

ΝΕΕΣ «ΑΦΙΞΕΙΣ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Παράλληλα, τα αεροδρόμια της Λάρνακας και της Πάφου στην Κύπρο και το
αεροδρόμιο της Τουλόν στη Γαλλία, εντάχθηκαν πρόσφατα στο πρόγραμμα
Airport Carbon Accreditation στο στάδιο της Χαρτογράφησης («Mapping»),
ξεκινώντας το ταξίδι προς την καλύτερη διαχείριση εκπομπών άνθρακα.

Περισσότερες πληροφορίες για το τρέχον 7° Έτος του προγράμματος
(Ιούνιος 2015 - Μάιος 2016), συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του
αποτυπώματος άνθρακα που έχει επιτευχθεί, είναι διαθέσιμες στο ειδικό
microsite του προγράμματος:

www.airportCO2.org

___________________________________________________________

NOTES FOR EDITORS:

The IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) has estimated that
aviation’s total CO2 emissions account for 2% of global emissions’
impact on climate change. Of that figure, airports’ own operations only
account for up to 5%, but airports are keen to tackle their greenhouse
gas emissions – several individual airports operators having already
committed to becoming carbon neutral in the past few years with some
having already achieved this.

The Airport Carbon Accreditation programme - launched by the airport association ACI EUROPE in 2009 - certifies airports at 4 different levels of accreditation covering all stages of carbon management (1. Mapping, 2. Reduction, 3. Optimisation and 3+. Neutrality).
It is independently administered, institutionally-endorsed¹ and has the
support of the United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC), United Nation Environment Programme (UNEP), the International
Civil Aviation Organisation (ICAO), the European Union (EU) and others.

Airports are at different points on this journey to become cleaner and
more efficient. As the centrepoints of a complex web of aircraft
movements, technical operations and surface access transport, airports
can address their CO2 emissions in a variety of ways. These can include
better insulation and energy efficiency, switching to green energy
sources, investing in hybrid, electric or gas-powered service vehicles,
encouraging employees, passengers & visitors to use public
transport, working with airlines & air traffic management to reduce
runway taxiing times and implement green landing processes and much
more.

Originally developed and launched by ACI Europe in June 2009, Airport Carbon Accreditation was extended to airports in Asia-Pacific, in November 2011 (in partnership with ACI Asia-Pacific) and to African airports in June 2013, (in partnership with ACI Africa) and North American airports in September 2014 (in partnership with ACI-NA).

¹The programme is administered by leading consultancy WSP Parsons Brinckerhoff
and overseen by an independent Advisory Board including representatives
from the UNFCCC (United Nations Framework Convention for Climate
Change), ICAO (International Civil Aviation Organisation), UNEP (United
Nations Environmental Programme), the European Commission, ECAC
(European Civil Aviation Conference), EUROCONTROL and Manchester
Metropolitan University.

As the programme administrator, WSP Parsons Brinckerhoff assesses
and approves the airports under the programme, provides administrative
and secretariat services and advises applicant airports through the
accreditation process. WSP Parsons Brinckerhoff is one of the world’s
leading professional services firms. Amongst others it provides services
to transform the built environment and restore the natural one and
expertise ranging from environmental / climate remediation to urban and
transport planning, to designing and implementing sustainable transport
networks and strategies, to airport sustainability carbon management and
energy planning and management. www.wspgroup.com

To find out which airports are certified & their level of certification, visit:

http://www.airportcarbonaccreditation.org/airport/participants.html

Κατηγορίες: Αεροδρομιο Αθηνας, Athens Taxi Quality,

Επιστροφή